Kvalitetssäkring

* KVALITETSAMTAL

20-30 min samtal med leverantör

3 referenser från tidigare kunder

GRUNDKRAV
bokningsbekräftelse/avbokningsregler
försäkringar (företagsförsäkring/ansvarsförsäkring)
ev säkerhetsrutiner (livräddning, brand, utrustning)
ev certifieringar
ev hygienrutiner
kontaktbarhet

KÄNNA TILL
utbildning/kompetens inom ert aktivitetsområde
branscherfarenhet
antal uppdrag det senaste året
kapacitet
tydligt specificerat i offert/bokning vad som ingår eller ej (utrustning, mat etc)
faktureringsrutiner


* INTERN

vilka aktiviteter?
mobilt/fast?
var erbjuder ni aktiviteter? (regioner)
skicka beskrivningar på de aktiviteter vi inte redan har listade
uppföljning/utvärdering av aktivitet

Tips när du ska boka!

Här har vi samlat tips att tänka på inför och efter en lyckad aktivitet.

Läs mer