Miljöpolicy aktiviteter.se

Exfarmlogogron
aktiviteter.se och dess personal skall:

  • nyttja ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande,
  • aktivt bidra till naturskydd och värna om kulturvärden,
  • tillgängliggöra natur och kulturupplevelser, samt visa respekt för och ta hänsyn till natur och människor, bland annat genom småskalighet och mindre grupper,
  • i den egna verksamheten genom engagemang och kunskap sträva efter ständig miljöförbättring,
  • tillhandahålla tjänster där vi inte sprider gifter och eller svårt nedbrytbara ämnen,
  • ständigt förbättra vårt miljöarbete, alltid följa tillämplig miljölagstiftning och hushålla med naturresurser,
  • kommunicera policyn externt samt motivera och utbilda medarbetare till att agera i enlighet med denna inriktning,
  • anlita lokala leverantörer och gynna den lokala ekonomin så mycket som möjligt,
  • källsortera våra sopor,
  • ställa krav på både leverantörer och deltagare att i största möjligautsträckning följa denna policy.

Allt detta i syfte att gäster skall få en trevlig upplevelse hos oss och att vi ska kunna ha en långsiktig och hållbar utveckling.

Tips när du ska boka!

Här har vi samlat tips att tänka på inför och efter en lyckad aktivitet.

Läs mer